• Διάρκεια: 23 hour
 • Μαθήματα: 0
 • Skill level beginner
 • Quizzes 0
 • Pass parcentages 80
 • Πιστοποιητικό: Ναι
 • User Avatar

  Συν-Ακροβάτες

 • Κατηγορία:

  Εκπαίδευση 50 ωρών

€350.00
 • 0 Συμμετέχοντες
 • Ελληνικά

Συμμετέχοντες: Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε Πτυχιούχους Ψυχολογίας, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (απαραίτητη η προσκόμιση δικαιολογητικών για την συμμετοχή τους).

Εκπαίδευση στο ψυχομετρικό εργαλείο WISC V

Στόχος: Εκπαίδευση στην χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία του ψυχομετρικού εργαλείου WISC-V του Wechsler για Παιδιά και Εφήβους (Wechsler Intelligence Scale for Children).

Μικρές ομάδες με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

Περιεχόμενο:

 • Εισαγωγή στην ψυχολογική αξιολόγηση και το ψυχομετρικά εργαλείο
 • Κλινική συνέντευξη με το παιδί και η επικοινωνία με τους γονείς
 • Παρουσίαση της Κλίμακας WISC-V για παιδιά και εφήβους
 • Χορήγηση του εργαλείου
 • Ανάλυση υποδοκιμασιών και δεικτών και παρουσίαση πιθανών λαθών
 • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
 • Ερμηνεία των υποκλιμάκων και συσχετισμός τους
 • Συγγραφή ψυχολογικής αξιολόγησης
 • Ενημέρωση των γονέων/συναδέλφων/εκπαιδευτικών
 • Ανάλυση πραγματικών περιστατικών
 • Η ερμηνεία του εργαλείου κατά την παιδοψυχιατρική εκτίμηση

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Θα πραγματοποιηθούν 5 συναντήσεις.

Δευτέρα 1/03

Σαββατο 06/03 & Κυριακή 07/03

Σάββατο 13/03 & Κυριακή 14/03  


Επικοινωνία – Δηλώσεις συμμετοχής

τηλ. 210 8650467 , 6983091498

e-mail:  info@syn-akrovates.gr

Περιγραφή

Η κλίμακα νοημοσύνης WISC-V του Wechsler για Παιδιά και Εφήβους (Wechsler Intelligence Scale for Children) είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο τεστ για την αξιολόγηση της νοημοσύνης των παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας που χρησιμοποιείται ευρύτατα στη χώρα.

Το τεστ αυτό καλύπτει παιδιά από ηλικίας 6 έως 16 ετών και 11 μηνών. Αποτελείται από 12 δοκιμασίες. Έξι από αυτές τις δοκιμασίες αποτελούν την λεκτική κλίμακα και οι τις έξι δοκιμασίες αποτελούν την πρακτική κλίμακα. Το παιδί αντιμετωπίζει εναλλάξ τις λεκτικές και τις πρακτικές δοκιμασίες.

Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την διάγνωση της νοητικής υστέρησης, της χαρισματικότητας, των ποικίλων νοητικών δυνατοτήτων και ελλειμμάτων του παιδιού και του εφήβου, καθώς για τη διαφοροδιάγνωση από ψυχοσυναισθηματικές ασθένειες. Με βάση τα αποτελέσματα ο ειδικός να συντάσσει την ψυχολογική έκθεση και τις ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις.

Παράλληλα με την κλινική συνέντευξη και παρατήρηση του παιδιού/εφήβου, το τεστ νοημοσύνης WISC-V συνεισφέρει στους ειδικούς χρήσιμες πληροφορίες τόσο όσον αφορά την εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών και αδυναμιών ενός παιδιού/εφήβου, όσο και τον προσδιορισμό της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης.

Βεβαίωση

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και ηλεκτρονικό ντοσιέ σημειώσεων (παρουσίαση υποκλιμάκων και παράδειγμα ψυχολογικής έκθεσης).

Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα εποπτείας από την εισηγήτρια για τους ψυχολόγους που θα κληθούν να χορηγήσουν για πρώτη φορά το WISC – V αλλά και επίλυση αποριών στις μετέπειτα αξιολογήσεις.

0 Reviews

Write a Review