• Διάρκεια: 30 hour
 • Μαθήματα: 1
 • Skill level Για εξειδίκευση
 • Quizzes 0
 • Pass parcentages 80
 • Πιστοποιητικό: Όχι
 • User Avatar

  Συν-Ακροβάτες

 • Κατηγορία:

  Εκπαίδευση 50 ωρών

€250.00
 • 0 Συμμετέχοντες
 • Ελληνικά

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που δουλεύουν ή πρόκειται να δουλέψουν με παιδιά, φοιτητές αντίστοιχων σχολών αλλά και σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα παιδιά σε προσωπικό επίπεδο. Μέσα από το σεμινάριο θα δοθεί η δυνατότητα γνωριμίας με τις γενικές αρχές της ομαδικής θεραπείας αλλά και κατευθύνσεις ως προς τα κριτήρια επιλογής των μελών μίας ομάδας και τον σχεδιασμό της ανάλογα με τις διαταραχές και την ηλικιακή ομάδα.

Δημιουργώντας και δουλεύοντας με μια θεραπευτική ομάδα παιδιών ή εφήβων

Η θεραπεία σε ομάδα περιλαμβάνει έναν ή και δύο θεραπευτές, οι οποίοι δουλεύουν με έναν συγκεκριμένο, μικρό αριθμό ασθενών. Κάποιες θεραπευτικές ομάδες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να στοχεύουν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων όπως για παράδειγμα το άγχος, η κατάθλιψη ή οι διατροφικές διαταραχές, ενώ άλλες έχουν σαν στόχο την βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων ή το να βοηθήσουν τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν μια σειρά προκλήσεων όπως η χαμηλά αυτοεκτίμηση, η ρύθμιση του συναισθήματος, η συστολή ή ακόμα και το πένθος.
Οι θεραπευτικές ομάδες μπορεί να διαρκούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με προκαθορισμένο αριθμό συνεδριών, ή μπορεί να είναι συνεχείς. Ο σχεδιασμός, η προσέγγιση και η διάρκεια της ομάδας καθορίζονται από τον στόχο της ομάδας και την θεωρητική εκπαίδευση του θεραπευτή.
Επειδή τα παιδιά έχουν την ικανότητα να εκφράζονται και να επιλύουν εσωτερικές συγκρούσεις μέσω του παιχνιδιού, οι θεραπευτικές ομάδες που στοχεύουν σε παιδιά είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να περιλαμβάνουν διαφορετικά είδη παιχνιδιού μέσα στην συνεδρία. Αυτά τα είδη είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν αυθόρμητο παιχνίδι ή πιο δομημένες δραστηριότητες όπως τα παιχνίδια ρόλων, η ζωγραφική ή τα επιτραπέζια παιχνίδια.
Αντίθετα οι προέφηβοι και οι έφηβοι μπορούν να εκφράζονται καλύτερα λεκτικά και το αναπτυξιακό τους στάδιο τους οδηγεί στο να αναζητούν την αποδοχή και την υποστήριξη από τους συνομηλίκους τους. Οι ομάδες που απευθύνονται στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα πιθανότατα θα περιλαμβάνουν τόσο συζήτηση, όσο και διάφορες δομημένες δραστηριότητες.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το σεμινάριο θα αποτελείται από ένα θεωρητικό και ένα βιωματικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος θα δοθούν οι απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις ενώ στο βιωματικό μέρος οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν μέσα από παιχνίδια ρόλου πώς λειτουργεί μία ομαδική συνεδρία και θα έχουν την δυνατότητα να σχεδιάσουν σε μικρά γκρουπ την δική τους θεραπευτική ομάδα.


Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης με σύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-learning).

Ηλέκτρα Βρυώνη

Ηλέκτρα Βρυώνη

Ψυχολόγος MSc

Νίκη Βουδούρη

Νίκη Βουδούρη

Παιδοψυχίατρος MSc

0 Reviews

Write a Review